Αποστολή

Το Μεσογειακό Κέντρο Μηχανικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (MCETE) ιδρύθηκε ως ένα κέντρο – δορυφόρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (WIETE) με στόχο την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικτύου που θα αποτελείται από άτομα και ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με την ποιότητα της Μηχανικής και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις χώρες της Μεσογείου.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Μεσογείου έχουν πολλά κοινά, αλλά και πολλές διαφορές από τα εκπαιδευτικά συστήματα των βορείων χωρών. Για το λόγο αυτό, το MCETE επιθυμεί να ενισχύσει τις προσπάθειες της WIETE διευκολύνοντας την ανάπτυξη της έρευνας και της μεταφοράς πληροφοριών στη μηχανική και την τεχνολογική εκπαίδευση με έμφαση στην θαλάσσια και περιβαλλοντική μηχανική, τομείς που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις χώρες της Μεσογείου.