Η Ιδέα

Η ιδέα ίδρυσης του MCETE είναι η συνεργασία με το WIETE έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν την ποιότητα της μηχανικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η ολοκλήρωση της ιδέας αυτής, θα επιτευχθεί με την συνεργασία έμπειρων επιστημόνων, μηχανικών και ακαδημαϊκών μελών του WIETE και του MCETE.