Δραστηριότητες

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων, το MCETE σκοπεύει να αναλάβει δραστηριότητες, όπως:

  • Οργάνωση εξειδικευμένων μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων για θέματα μηχανικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά, εφημερίδες κλπ
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κυρίως από εμπειρογνώμονες Μεσογειακών χωρών
  • Δημιουργία περιφερειακών και τοπικών ομάδων, δικτύων και κέντρων αριστείας
  • Συνεχής εκπαίδευση των μηχανικών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους